• Úvod
  • Workshopy
  • Manažérske zručnosti inak

Manažérske zručnosti inak

Dátum a miesto:
pripravujem pre vás

Rozmanitosť a náročnosť činností, úloh a rolí kladie na osobnosť manažéra vysoké nároky. Od manažéra sa očakáva, že bude efektívne využívať svoje vedomosti, schopnosti a manažérske zručnosti. Každý manažér je však iný a u každého sa nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti prejavujú inak.

Ako ste na tom s manažérskymi zručnosťami práve vy?
Ako si udržať rovnováhu práce a osobného života?
Čo by ste chceli vo svojej práci inak?

nájdite odpovede na tieto otázky na workshope:

Manažérske zručnosti inak

V skupine max. 8 osôb
Takto ste sa ešte neučili :)
Nachádzate vlastné riešenia

Počas workshopu na vás čaká intenzívna a zaujímavá práca predovšetkým s vašimi vlastnými myšlienkami. Ako manažér ste jedinečný a v sebe máte ukryté tie najlepšie riešenia práve pre vás. Pracujeme koučovacím spôsobom v skupine max. 8 osôb. Kladiem vám otázky tak, aby som podporila vaše hlbšie premýšľanie a uvedomenie toho, ako to máte v práci manažéra práve vy, čo chcete inak, čo a kedy pre to viete urobiť.

Prevediem vás základnými manažérskymi zručnosťami a sami si:

zadefinujete slabé a silné stránky vo svojej práci manažéra

nájdete riešenia,

ako pracovať efektívnejšie
a pritom s radosťou a ľahkosťou :)

Pracujeme s ôsmymi základnými manažérskymi zručnosťami:

     1. Líderstvo a správny postoj

     2. Organizácia a koordinácia

     3. Analyzovanie a hodnotenie

     4. Vyjednávanie a rozhodovanie

     5. Plánovanie, realizácia a kontrola

     6. Vedenie ľudí a tímov

     7. Verbálna a neverbálna komunikácia

     8. Rovnováha práce a osobného života

Spoločne sa naučíme, ako sa cez koučing pozrieť na každú ďalšiu oblasť vašej činnosti, ako sa v nej cítite, čo chcete inak, čo a kedy preto viete urobiť.

Naučím vás dve základné koučovacie techniky, ktoré vám v tom budú nápomocné. Nápomocné vám však budú aj vo vašom každodennom živote.

Na cestu zlepšenia svojich manažérskych zručností
a práce s radosťou a ľahkosťou
nastúpite vďaka vášmu uvedomeniu, rozhodnutiu konať
a vďaka vlastnej vnútornej motivácií.

Workshop je určený pre manažérov ovládajúcich základné manažérske zručnosti s praxou v manažmente minimálne 1 rok.

V pár slovách si dovolím porozprávať vám svoj príbeh:

10 rokov som pracovala ako sekretárka. Nemám manažérske ani ekonomické vzdelanie, som vyštudovanou mlynárkou. Nikdy som neabsolvovala žiadne kurzy z oblasti predaja a manažmentu. Napriek tomu som 10 rokov úspešne pôsobila ako obchodná a marketingová riaditeľka v zahraničnej nadnárodnej spoločnosti. Vďaka čomu sa mi darilo? Vďaka vnútornej sile, ktorou som sa nechala viesť.

Chcete aj vy v predaji dosiahnuť viac?
Chcete dosiahnuť vytúžený FLOW?

Odomknite svoju vnútornú silu

na voľnom pokračovaní workshopu:

Intuícia v manažmente

Workshop je voľným pokračovaním workshopu Predajné zručnosti inak a je tým, čo vie dať vašej práci ten správny flow, prácu s radosťou a ľahkosťou.

Dátum:
pripravujem pre vás

Miesto: Bratislava, Školiace centrum vzdelávacej agentúry Educia, Osadná 15

Čas:
9,00 - 16,00 - Manažérske zručnosti inak
9,00 - 15,00 - Intuícia v manažmente

Cena:
100 € - Manažérske zručnosti inak
 70  € - Intuícia v manažmente

Pri zakúpení oboch workshopov je cena 150 €.

V cene je zahrnutá práca lektora, študijné materiály a občerstvenie - voda, káva, čaj, ovocie.

Platobné podmienky:
Po prihlásení sa na workshop je potrebné uhradiť účastnícky poplatok na mailom zaslaný bankový účet. Po pripísaní platby na účet Vám bude zaistené miesto na workshope a obratom zaslaná faktúra.

Storno podmienky:
V prípade zrušenia účasti na workshope prosím informovať mailom alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred konaním workshopu. V tomto prípade viete workshop absolvovať v inom termíne alebo v inom meste, prípadne vám bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške. Pri zrušení účasti do 3 dní pred termínom konania workshopu vám bude účastnícky poplatok vrátený znížený o storno poplatky vo výške 20 €.

Prihláška na workshop

Prostredníctvom formulára nižšie sa môžete prihlásiť na vybraný workshop.
Ohľadom ďalších informácií Vás budem kontaktovať.

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.